Hotline
0506 045 16 00

Bursa Müteahhitlik Firmaları

Bursa Müteahhitlik Firmaları

Bursa ve bölgesinde her zaman yeni evler ve yapılar için bir talep vardır. Bursa müteahhit, bir inşaat işi için gerekli tüm işçileri işe alır ve organize eder, ayrıca çalışanlar için malzemeleri, izinleri ve teftiş programlarını sağlar. Müteahhit olmak için gerekli lisans programını bitirmiş olmanız gerekir. Evler ve daha küçük projeler inşa etme yeteneği ve varlıklarına sahip olmak ekonomiye yardımcı olur ve çok sayıda iş açar. Bursa genelinde de müteahhitler yeni ev sahibi olmak isteyenlere hizmet vermektedir. Hizmet karşılığında ev sahiplerine verdikleri güvence ile piyasada kalmayı başaran firmalar işlerinde başarılı sayılabilir.

 

Bursa Müteahhitlik Firmaları

 

İnşaat çok büyük, karmaşık ve yüksek riskli bir endüstridir. Bursa müteahhitlik firmaları, böylesine rekabetçi bir ortamda hayatta kalabilmek için başarılı olduklarını kanıtlayabilecekleri kendi iş pazarlarını bulmaya çalışıyor. Çoğu inşaat projesi, iş yerine belirli bir yakınlık içindeki yerel yüklenicilerden birine verilir, böylece yerel işgücü, malzemeler ve piyasa koşulları konusundaki uzmanlıkları bir projenin başarısını garanti edebilir. Bu da bu şirketlerin işlerinin büyük bir bölümünü bulundukları bölgede yürütmelerine neden oluyor.

 

Bursa Müteahhitlik Hizmeti

 

İnşaat firmalarının kar marjlarının düşük olmasının nedenlerinden biri, işlerin verilmesi için rekabetçi ihale sürecidir. Geleneksel olarak inşaat ihalesinde, iş en düşük teklifi verene verilir. Pazar rekabeti çetin ve ekonomik koşullar katı olduğunda, inşaat şirketleri işi sadece kendilerine alabilmek için kasıtlı olarak çok düşük teklifler vermek zorundadır. Bursa müteahhitlik hizmetinde bu düşük teklif verme sistemi, şirketlerin elde edebileceği kar marjlarını tüketiyor. Yeni bir pazar sektörüne girmek isteyen bazı şirketler, küçük kayıplar pahasına bile olsa gelecekteki fırsatlara yol açmak için kasıtlı olarak düşük teklif verir. Genel müteahhidin toplam teklifini ve buna bağlı olarak kar marjlarını etkileyen bir diğer faktör de alt yüklenicilerden malzeme, işçilik ve ekipman giderlerinin marjlarıdır. Taşeronlar da mal sahibine aynı teklif tutarından çıkan karlarını düşünmek zorunda. Daha yüksek kar elde etmenin tek yolu, rekabetin minimum olduğu ve getirisinin daha yüksek olduğu yüksek riskli işlere girişmektir.